"Met mijn ervaring en expertise als moeder en coach wil ik graag mijn steentje bijdragen om bewustwording van ouders te vergroten zodat hun kinderen weerbaarder worden!"

Over mij

Mama, oma, trainer Weerbaar Opvoeden, kindercoach en gespreksleidster

Eventjes voorstellen,

Hallo, mijn naam is Angela. Ik ben geboren in het jaar 1968 in het mooie Den Haag. Samen met mijn echtgenoot woon ik in Zoetermeer. Ik ben moeder en ik geniet volop van mijn kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen in de natuur, koken, veel reizen (vooral cultuur opsnuiven), yoga, meditatie en het volgen van verschillende cursussen over coaching, opvoeding en trainingen. Mijn achtergrond is Surinaams Hindoestaans. Door onder andere mijn Surinaamse Hindoestaans achtergrond te combineren met mijn opvoeding in Nederland, kan ik vanuit meerdere invalshoeken meedenken over de culturele verschillen bij het opvoeden van kinderen.

Daarnaast ben ik actief bezig voor Stichting Armen en Wezen. Daarmee hopen wij als stichting kinderen een toekomst te geven waarin elk kind onderwijs, medische zorg, gezonde voeding en een veilige omgeving krijgt in de maatschappij. Wij hebben als Stichting Armen en Wezen vooral vele duurzame projecten opgezet en zijn nog steeds actief bezig in India, Suriname en Nederland. Ik vind het namelijk belangrijk dat er gelijke rechten en kansen moeten zijn voor ieder kind. 

Afgelopen dertig jaar heb ik met veel plezier voor V&D gewerkt. Toen V&D ophield begon ik over mijn verdere carrière te denken. Daarom ben ik gaan zoeken wat ik verder met mijn leven wilde doen. ‘Wat vind ik leuk om te doen?’ ‘Wat past bij mij?’ ‘Waar word ik blij van?’ Naast dat ik veel ervaring heb in de detailhandel ben ik ook altijd betrokken geweest over bewustwording van opvoeding. Zelf was ik op mijn achttiende jaar al moeder geworden. Doordat ik nog vrij jong was, heb ik ook toen lastige, maar ook mooie momenten beleefd met de opvoeding. Hierdoor heb ik veel inzichten en ervaringen gecreëerd. Ondanks toen ik nog zo jong was heb ik deze ervaringen als moeder voor geen goud willen missen.  Kinderen zijn voor mij magische en pure wezens die je nog kan vormen tot een wilskrachtige persoon.

Hierdoor ben ik begonnen in 2017 als vrijwilliger gespreksleidster OSA (Opvoeden Samen Aanpakken) bij Stichting Piëzo. Ik begeleid groepen ouders om samen over opvoeding te praten. Opvoeden is een onderwerp dat alle ouders bezig houdt, ongeacht leeftijd, afkomst of sociaal-economisch status. 

Het begeleiden van ouders om te praten over opvoeding vind ik een leuke manier van bewustwording, waardoor ik serieus begon na te denken om ouders te coachen en trainingen te geven. Ouders zitten met nog zoveel vragen en willen graag weten hoe andere ouders hun kinderen opvoeden.

Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan opvoeding. Via Stichting Piëzo kwam ik in contact met  MOVISIE. Daar heb ik mijn training als trainer Weerbaar Opvoeden voor ouders met een etnische achtergrond gevolgd. De training Weerbaar Opvoeden is een methode van KIS  (Kennis platform Integratie & Samenleving)  Ik ben ondertussen ook gecertificeerd hiervoor. Daarna ben ik een studie gaan volgen als kindercoach en lifecoach. In 2021 heb ik mijn diploma’s met goed succes behaald.

Mijn doel is om te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor een gezin vanuit een veilige en positieve sfeer. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de goede kwaliteiten binnen een gezin, zodat deze sterke kanten gebruikt kunnen worden om met lastige situaties om te gaan.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders wil ik graag bewuster maken over de manier hoe ze hun kinderen opvoeden.  Welke waarden en normen vinden ouders belangrijk om mee te geven aan hun kinderen?

Met mijn ervaring en expertise als moeder en coach wil ik graag mijn steentje bijdragen zodat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

 

Mijn missie en visie

Zoals in ieder zaadje alles aanwezig is om tot een mooie boom uit te groeien, zo is in elk kind alles aanwezig om op te groeien om een mooi persoon te worden. Kinderen zijn gelukkig die het vertrouwen en de vrijheid hebben om op hun eigen manier te leven, dat ze mogen zijn wie ze zijn.  Een kind ondervindt door aanmoediging, zelfvertrouwen en erkenning van zijn eigen krachten en  ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Ouders kunnen een gids zijn door bewust te leven hoe je met zelfvertrouwen en keuzevrijheid zelfstandig kan denken en met respect voor ieders keuze kan samenleven in de toekomst.

Mijn missie is om ouders vanuit hun religie, cultuur, waarden en normen hun kinderen weerbaarder op te laten groeien.

Mijn vertrouwen en hoop voor in de toekomst is ouders en opvoeders te laten ontdekken hoe ze hun kinderen weerbaar en bewust opvoeden en doorgeven zodat het een inspiratie word voor elk opvoeder.