Opvoeden is mooi en spannend en je wilt natuurlijk het beste voor je kinderen, maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Er gebeurt veel in het leven van onze opgroeiende kinderen, leuke dingen, spannende dingen, minder leuke dingen. Elk kind volgt zijn/haar eigen pad en ook hoe ze daarmee omgaan verschilt per kind.

Veel ouders zijn zich niet bewust van de waarden die zij belangrijk vinden om mee te geven aan hun kinderen. Wanneer een kind het moeilijk heeft, kan de neiging van het kind of omgeving zijn om het rustiger te doen. Tijd en aandacht geven is van belang om een goede band op te bouwen met je kind. Omgaan met emoties zijn belangrijke voorwaarden voor weerbaarheid. Door duidelijke regels met je kind af te spreken, is het voor je kind duidelijk wat je van haar of hem verwacht. Hiermee wordt het van je kind  makkelijker om daarnaar te handelen. Regels zijn ook nodig voor de bescherming van je kind tegen allerlei risico’s.

Mijn overtuiging is dat een kind er op de lange termijn meer aan heeft om juist ook die lastige situaties en minder leuke dingen aan te kunnen. Door het perspectief van je kind op te nemen kun je je nog beter inleven in wat je kind beweegt en wat het voelt en hoe je het kunt ondersteunen.

Geen ouder gaat perfect en zonder fouten te maken door het leven en jij dus ook niet. Dat is niet erg, maar het is wel goed om af en toe stil te staan bij je gewoontes. Wat kan je kind hiervan leren en wat neemt je kind mee? Door het goede voorbeeld te geven kun je veel invloed op je kind uitoefenen.

De bewustwording over hoe je je kind wilt opvoeden maakt het verschil. Het goede voorbeeld geven helpt bij het overdragen van waarden en gedrag en het vergroten van vertrouwen tussen ouder en kind. Een kind leert minstens zoveel van wat jij doet/ hoe jij met situaties omgaat. Je kind ziet jou als een voorbeeldrol. En dit is allemaal belangrijk bij weerbaarheid.

De levensboom wordt gezien als symbool voor het leven zelf en komt in vele culturen terug. Een boom is het enige dat leeft op aarde met wortels stevig in de grond en zijn takken die naar het licht groeien. Hij krijgt zijn voeding door de aarde en is bestand tegen alle seizoenen, stormen en weersomstandigheden. Iedere ouder wil dat zijn/haar kind een stevige boom is, een boom die weet om te gaan met veranderingen en tegen een stootje kan. Een boom die goed geworteld is en niet met alle winden mee gaat en zichzelf blijft in zware omstandigheden. We stellen onze kinderen  als een boom, die van een klein zaadje uit kan groeien tot een stevige, sterke boom die goed geworteld is en vruchten kan dragen.

Wat vinden jullie ouders belangrijk om aan je kinderen mee te geven?

SHIKSHACOACHING

tips & Advies

Tip 1

Geef oprechte aandacht als je kind iets wilt laten zien. Laat duidelijk zien en merken dat je luistert en zorg voor een gerichte aandacht.

Tip 2

Geef een knuffel of aai je kind regelmatig over zijn/haar bol. Dat versterkt jullie band en draag bij aan positief opvoeden.

Tip 3

Praat met je kind over dingen die je kind interessant vindt. Leuk is ook als je vertelt wat je zelf op die dag meegemaakt hebt.

Tip 4

Geef je kind regelmatig een compliment en wees positief. Benoem precies wat je goed vindt. Je kind zal zich dan vaker zo gedragen.

Tip 5

Zorg thuis voor activiteiten die je kind leuk vindt om te doen, zodat je kind zich niet gauw gaat vervelen. Zoals: kleien, kleuren, blokken/lego spelen, computeren, buiten activiteiten (voetballen). Kies wat past bij de leeftijd

Tip 6

Stel duidelijke basisregels op zodat je kind weet hoe/zij zich moet gedragen. Regels zijn nodig voor de bescherming van je kind tegen allerlei risico’s.

Tip 7

Blijf realistisch. Je mag positief gedrag van je kind verwachten maar verwacht niet dat je kind perfect is.

Tip 8

Lastige situaties horen bij het leven. Openheid, vertrouwen en met emoties kunnen omgaan zijn belangrijke voorwaarden voor weerbaarheid. Praat erover met je kind.

Tip 9

Het goede voorbeeld geven over hoe je zelf reageert op dingen of hoe je ermee omgaat want voor je kind ben jij zijn of haar voorbeeldrol.

Tip 10

Zorg goed voor jezelf. Dat hoort ook bij het onderdeel opvoeden. Als jij je goed voelt, is het makkelijker om goed voor je kind te zorgen en tijd te maken om iets samen te doen.

ShikshaCoaching