Tweetalig  opvoeden

A different language is a different vision of live
Federico Fell
ini

 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat een tweetalige opvoeding veel voordelen voor een kind oplevert.

Bij een normale ontwikkeling kan een kind gemakkelijk minstens twee talen tijdens de jeugd leren.

Mocht je je kind tweetalig willen opvoeden dan kan je dat op verschillende manieren doen. Als een kind opgroeit met verzorgers die een vreemde taal spreken kan het kind op den duur enkele voordelen ervaren bij het leren van die taal. Ook als het kind opgroeit met het spreken van een tweede taal, bijvoorbeeld Hindoestaans praten met familie en grootouders, het bijwonen van een school waar Hindi les wordt gegeven, naar Hindoestaanse muziek luistert en zelfs boeken in die taal leest, dan zal het kind zich ontwikkelen tot een veel sterk gevoel voor deze taal.

De voordelen van het tweetalig opvoeden:

  • De communicatie met vrienden en familie in het buitenland verloopt beter.
  • Wanneer het kind met bijvoorbeeld de Engelse of Spaanse taal opgroeit, heeft het een studie voorsprong op de middelbare school.
  • Tweetalig opvoeden zorgt voor een verhoogde hersenactiviteit.
  • Het is bewezen hoe meer talen je leert, hoe beter je je moedertaal gaat spreken omdat je beter verbanden kunt leggen en meer taalinzicht ontwikkelt.
  • Op jonge leeftijd leren kinderen gemakkelijker een nieuwe taal dan wanneer ze tieners zijn. Daarom is het aan te bevelen om vroeg te beginnen met het aanleren van een tweede taal.

De ouders moeten beide talen goed beheersen zodat de communicatie binnen het gezin goed verloopt. Tweetalig is dus niet per definitie een taalachterstand of een groot probleem. Kinderen hebben wel extra aandacht nodig en zullen langer over doen om het Nederlandse taal te leren dan kinderen die alleen meer één taal spreken. Kinderen met een goede basis zullen echter weinig tot  geen problemen ervaren op school. Tot een leeftijd van twaalf jaar zijn kinderen zeer goed in staat om meerdere talen vloeiend te spreken. Een kind dat zijn moedertaal goed beheerst, zal een tweede taal ook sneller oppakken.

Als er thuis bijvoorbeeld alleen maar Nederlands wordt gesproken, dan leert het kind na verloop van tijd meer woorden in het Nederlands kennen en  kan het zich beter uitdrukken in het Nederlandse taal dan in een andere taal.

Het contact tussen ouders en kind is belangrijk als het de moedertaal goed beheerst. Het uitdrukken van je gevoelens en emoties en het leggen van een diep contact met elkaar lukt het beste in je eigen spreektaal.

Uit onderzoeken toont aan dat een tweetalige opvoeding niet alleen een meerwaarde is in het dagelijkse leven, maar ook verbeterde hersenfuncties veroorzaken wanneer beide talen actief en continue door elkaar gebruikt blijven worden.

Wil jij je kind van jongs af aan een tweede taal leren?