Zoals een kind denkt

Kinderen zijn het meest onschuldig in hun denken. Ze hebben de grootste fantasieën, en dat is het bijzondere van kind zijn. Fantaseren is goed voor de ontwikkeling voor kinderen volgens onderzoeken. Een bed is een kasteel, het balkon is een tropisch zwembad en de knuffelbeer is de juffrouw. Dit soort fantasie van kinderen is natuurlijk heel mooi en schattig. Kinderen die de ruimte krijgen hun fantasie te ontwikkelen, zullen hier de rest van hun leven nog veel voordeel van hebben.

Alles wat je denkt, voelt en doet, komt uit je hersenen. Onze hersenen zijn heel bijzonder. Bij baby’s zijn de hersenen nog heel klein, maar ze blijven groeien totdat je ongeveer 25 jaar oud bent volgens de wetenschap. Dan zijn ze een echte supercomputer geworden, die bestaat uit wel 100 miljard verschillende deeltjes, die deeltjes noemen we cellen. Op www.kijkinjebrein.nl vind je meer informatie hierover.

Onze kinderen bezitten echter, doordat ze menselijke wezens zijn, al over het vermogen om na te denken, te begrijpen en te redeneren. Bovendien hebben ze het recht om zichzelf te zijn, met hun eigen ideeën, overtuigingen en hoe ze de wereld zien, ook al zijn wij als ouders het soms niet met ze eens.

 

Af en toe hoor ik ouders zeggen tijdens mijn trainingen dat ze niets van hun kind begrijpen. Het blijkt nog steeds een taboe te zijn als je moeite hebt met de opvoeding van je kind. En dat is niet nodig, want meestal is er zo’n groot verschil tussen het denken van de ouders en het kind dat je het gewoonweg van nature niet kunt begrijpen. Wees gerust, u bent niet de enige die zijn of haar kind niet begrijpt. Dat komt heel vaak voor.  En daar hoef je je niet voor te schamen. Er is vaak een redenen achter het waarom jij je kind niet begrijpt.

Om je kinderen te  leren om kritisch na te denken vereist aandacht, tijd, geduld en kennis over de juiste aanpak. Daarom is het nodig om een bespiegelend en respectvolle houding als ouder aan te nemen die voortkomt uit liefde.

 

Hoe groter onze kinderen worden, hoe beter ze de wereld om zich heen leren begrijpen. Hun geheugen wordt beter, zodat ze dingen gaan onthouden en oplossingen leren bedenken. Hoe meer ervaringen je kind opdoet, hoe meer het gaat begrijpen en onthouden. Je kind leert ook door te kijken naar wat andere mensen om hem heen doen en dat doen ze dan na.

Als ouders moeten we onze kinderen de kans geven om op een sociaal gezonde manier op te groeien, om zich geliefd, gerespecteerd en gehoord te voelen. Met deze nodige kennis en aandacht zullen onze kinderen namelijk opgroeien tot zelfverzekerde volwassen die sterk genoeg zijn om de minder leuke situaties van het leven aan te kunnen.

Hoe geef je de nodige kennis en aandacht aan je kind door om klaar te stomen voor de samenleving?

  • Als ouder zorg je dat je een beschermende en een geborgen omgeving voor je kind biedt.
  • Je gaat op een respectvolle manier met je kind om zoals affectie tonen, sensitief en op een gelijkwaardige manier op de behoeftes van je kind reageren.
  • Het bieden van structuur, bijvoorbeeld zorgen voor regelmaat, reinheid en orde.
  • Het overdragen van kennis en het bijbrengen van waarden en normen, bijvoorbeeld uitleg en informatie geven en geduldig herhalen van situaties.
  • Daarnaast is het belangrijk dat ouders zich gesteund voelen door omgeving, het netwerk en instanties. De opvoeding wordt positief beïnvloed als ouders zelfvertrouwen hebben. Zij moeten het gevoel hebben dat zij overzicht hebben op de opvoeding.

 

Bij het zien van de titel ‘het hele Brein het hele Kind’ alleen al was mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Dit boek voor productiviteitstips hebben mij nieuwe en verhelderende handigheidjes mee gegeven. Ik heb het met plezier gelezen.

In dit vernieuwend en praktische boek geschreven door Daniel J.Siegel en Tina Payne Bryson laten zien hoe het kinderbrein zich ontwikkeld en hoe je inzichten uit de neuropsychologie kunt toepassen bij het opvoeden.

Ieder kind heeft zijn eigen karakter en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Universiteit Leiden onderzoekt hoe de hersenen informatie oppakt, en hoe deze leerproces positief beïnvloed kan worden. https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/brein-en-gedrag-in-ontwikkeling

De ontwikkeling van een kind is altijd in beweging. Het is dus belangrijk dat je goed inschat en op het juiste moment de juiste aandacht en ervaringen aanbied, dit lukt het beste als je je kind observeert en inspeelt op zijn of haar interesses. Dat zorgt ervoor dat de motivatie en kennis wordt vergroot. De ontwikkeling van je kind is dus vooral een kwestie van rijping van de hersenen, gevoed door ervaringen, dat kost dus oefenen en tijd. Regelmatig herhalen, hoe steviger de hersenverbinding en hoe sterker het brein.

Zo slim zit het denken in elkaar

herstbladeren